TECHNOLOGIE

 

Již od počátku se naše společnost specializuje na výrobu betonových podlah. Tento obor prošel v posledních letech intenzivním rozvojem. Zpočátku jsme prováděli zejména vakuované strojně hlazené betonové podlahy. Tato technologie zlepšila mechanické parametry betonové podlahy, zejména její povrchovou pevnost, což příznivě ovlivnilo užitné vlastnosti.

Další významnou technologickou změnou bylo uplatnění technologií obrusuvzdorných vsypů. Tato technologie umožňuje využít betonové podlahy i jako průmyslové podlahy bez toho, že by povrch byl ještě následně upravován nátěry, nebo stěrkami. Postup při provádění těchto podlah je následující: nejdříve se stejně jako u „klasické“ betonové podlahy rozprostře a zhutní betonová směs. Před počátkem tuhnutí se posypem aplikuje na povrch podlahy obrusuvzdorný vsyp a zahladí se. Za účelem optimalizace průběhu vysychání a vytvrzování podlahy se povrch ještě začerstva opatří lakem proti vysychání. Takto provedená průmyslová betonová podlaha je vhodná pro většinu skladových a výrobních prostor a lze ji provádět i barevně.

Zvláštní kategorii průmyslových betonových podlah tvoří betonové podlahy upravené obrusuvzdorným monolitickým potěrem. Technologie provádění je obdobná, jako u obrusuvzdorných vsypů s tím rozdílem, že místo posypu se na betonovou podlahu ukládá obrusuvzdorný potěr, obvykle v tloušťce 6 – 15 mm. Hlavní výhodou tohoto typu podlahy je velká tloušťka obrusuvzdorné vrstvy, která je navíc v celé ploše podlahy konstantní. Z hlediska provádění se však jedná o technologicky náročný typ podlahy. Naše firma má s prováděním tohoto typu podlah dlouholeté zkušenosti.

V současné době obsahuje naše nabídka provádění těchto typů podlah:

  • podkladní betonové desky

  • strojně hlazené betonové podlahy

  • průmyslové betonové podlahy s obrusuvzdornými vsypy pro různá provozní zatížení
      v provedení natural (šedém) i barevném

  • průmyslové betonové podlahy s obrusuvzdorným monolitickým potěrem

 

Nahoru   |   Zpět na hlavní stránku

 
 

www.zadrapa.eu